Jak odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na pokazie firmy New Life?!

Wczoraj – 7 grudnia 2021 r. w jednym z Hoteli w Środzie Śląskiej odbył się pokaz produktów oferowanych do sprzedaży przez firmę New Life z siedzibą w Dąbrowie. Na spotkanie z przedstawicielami firmy zaproszeni zostali Seniorzy z okolic Środy Śląskiej. Od zakończenia pokazu minęła niespełna doba, a do Kancelarii już zgłaszają się pierwsze osoby, które po nieprzespanej nocy dochodzą do wniosku, że podczas pokazu zostały wprowadzone w błąd i zawarły niekorzystną dla siebie umowę.

Najczęściej okazuje się, że oferowane do sprzedaży produkty są niskiej jakości, zostały wyprodukowane przez nieznanych producentów, a ich cena oferowana na pokazie jest kilka albo też kilkanaście razy wyższa niż ich odpowiedniki wyprodukowane przez znane i szanowane marki.

Sprawa jest poważna bowiem, osoby zaproszone na pokazy dokonują zakupów nawet za kilkanaście tysięcy złotych. Preferowaną formą płatności jest zapłata bezpośrednio po pokazie – w gotówce. Oczywiście można płacić także kartą. Dopuszczalna jest także sprzedaż w systemie „ratalnym”, co de facto wiąże się z zawarciem umowy kredytu, a w konsekwencji z dodatkowym kosztem, który w wypadku zakupów za ok. 12 000 zł może zwiększyć nasze zobowiązanie o dodatkowe trzy tysiące.

Na pokazach organizowanych przez New Life oferuje się sprzedaż: maty masującej, maty sensorycznej, pasu masującego, masażera do stóp, naczyń, odkurzacza wodnego, wyciskarki, mulicookera, odkurzacza bezprzewodowego, oczyszczacza powietrza, podkładu terapeutycznego i noży. Najczęściej dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży obejmującej przynajmniej kilka z tych produktów. W tej chwili analizuje umowę, w której kupujący dokonał zakupu dziewięciu przedmiotów za cenę 11 900 zł.

Na pokazie dochodzi zawarcia umowy sprzedaży. Umowa jest prosta, mieści się na jednej stronie formatu A4. Czy jest skutecznie zawarta? Dla odpowiedzi na to pytanie konieczne byłoby zapoznanie się z treścią załączników nr 1 i nr 2 do Umowy, jednak te nie są do niej załączone, a jak wynika to z relacji kupującego – nie było także możliwości zapoznania się z nimi podczas pokazu. Należy jednak przyjąć, że umowa wiąże skutecznie strony.

Jak rozwiązać umowę zawartą na pokazie firmy New Life Sp. z o.o.? Jak odzyskać pieniądze?

Do zawarcia umowy dochodzi na pokazie organizowanym poza siedzibą przedsiębiorstwa. Wobec powyższego przysługuje nam 14-dniowy termin do odstąpienia od tak zawartej umowy. Nie ma potrzeby wskazywania jakiejkolwiek przyczyny odstąpienia. Wystarczy złożenie prostego oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze wskazaniem jej numeru i daty w formie pisemnej i przesłanie go na adres firmy New Life listem poleconym. Zachowajmy dla celów dowodowych treść odstąpienia, jak i potwierdzenie nadania listu.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy New Life musi zwrócić kupującemu całą kwotę uiszczoną tytułem ceny. Jeżeli zatem przy zawarciu umowy zapłaciliśmy 12 000 zł w terminie 14 dni powinniśmy otrzymać zwrot całej tej kwoty. Gdy tak się nie stanie pozostanie nam skierowanie sprawy na drogę postepowania sądowego, gdzie dodatkowo dochodzić możemy od spółki odsetek za opóźnienie i kosztów procesu.

Należy pamiętać, że w związku z odstąpieniem od umowy przyjmuje się, że umowa nie wywiera żadnego skutku – tak jakby nigdy nie została zawarta. Strony muszą zatem zwrócić sobie to, co sobie świadczyły – Kupujący powinien oddać sprzedawcy zakupiony towar – należy go odesłać w terminie 14 dni od dnia, w którym złożyliśmy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Należy pamiętać o zachowaniu potwierdzenia nadania zwrotu towaru, a dla celów dowodowych dobrze wykonać zdjęcia pakowanego i przygotowywanego do zwrotu towaru. Warto także przy przygotowywaniu przedmiotów do odesłania poprosić o obecność innej osoby, tak by wypadku kwestionowania zwrotu zakupionych towarów mieć możliwość posiłkować się jej zeznaniami – na wypadek, gdyby sprawa musiała ostatecznie trafić do sądu.

Jeżeli słyszałeś, że Seniorzy z Twojej Rodziny udali się ostatnio na „pokaz” – zareaguj. Przez pierwsze 14 dni od dnia zawarcia umowy możesz skutecznie pomóc.