Formy wynagrodzenia za świadczoną przez Kancelarię pomoc prawną:

Wynagrodzenie ryczałtowe to indywidualnie uzgodniona z Klientem miesięczna stawka ryczałtowa, która obowiązuje niezależnie od tego, ile spraw powierzono do prowadzenia Kancelarii w danym miesiącu. W tym wariancie rozliczeń możliwe jest również dookreślenie w umowie limitu czasu pracy prawnika lub zakresu powierzonych czynności przy zastosowaniu miesięcznej stawki ryczałtowej. To rozwiązanie proponujemy w przypadku związania się stałą współpracą z Kancelarią.

Wynagrodzenie kwotowe ustalane jest zawsze indywidualnie dla każdej konkretnej sprawy. Na wysokość wynagrodzenia wpływ ma charakter i stopień skomplikowania sprawy, a także wartość przedmiotu sporu oraz przewidywanego lub rzeczywiście poświęconego nakładu pracy. W tym wariancie istnieje również możliwość podzielenia wynagrodzenia na dwie części: kwotę płatną z góry oraz drugą część stanowiącą ustalony procent od wartości zasądzonego roszczenia.

Kancelaria chcąc wyjść naprzeciw osobą w trudnej sytuacji majątkowej dopuszcza możliwość zapłaty wynagrodzenia w indywidualnie ustalonych ratach.

MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN!

Wynagrodzenie Kancelarii zawsze stanowi efekt indywidualnych negocjacji prowadzonych z Klientem.