Jak długo trwa sprawa rozwodowa?

Pytania o to, ile czasu trwa postępowanie przed sądem w tej czy w innej sprawie pojawiają się bardzo często. Najczęściej jednak pytacie Państwo o czas niezbędny do załatwienia przed sądem sprawy rozwodowej.

Na wstępie warto wskazać, co ma wpływ na czas załatwienia sprawy przed sądem oraz dlaczego sprawy podobne (tego samego rodzaju) prowadzone w tym samym sądzie np. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu mogą być rozpoznawane w różnym czasie. Odpowiedź jest prosta – bo są to jedynie podobne sprawy, a nie takie same. Sprawy te różnić się będą osobą Sędziego, który to postępowanie prowadzi, różnią się stronami, których zachowanie także ma wpływ na czas trwania postępowania i wreszcie różnią się stanem faktycznym, który nigdy nie jest taki sam. Wszystkie te czynniki mają wpływ na to, że sprawy tego samego rodzaju np. o rozwód przed tym samym sądem załatwiane będą w różnym terminie.

Można jednak w oparciu o doświadczenie zakreślić pewne ramy czasowe dla rozpoznawania spraw rozwodowych przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu.

Sprawy rozwodowe podzielić można na dwie główne kategorie uzależnione od żądań stron tego postępowania:

  • Rozwód z zaniechaniem orzekania o winie – tego typu sprawy rozwodowe przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu przy założeniu „współpracy” stron trwają zwykle od 2 do 4 miesięcy.
  • Rozwód z orzeczeniem o winie – to sprawy, które wymagają przeprowadzenia szerszego postępowania dowodowego i wobec powyższego zwykle trwają od 9 do 18 miesięcy.

Od powyższego są oczywiście wyjątki. Swoisty „rekord” Kancelarii, jeśli chodzi o orzeczenie rozwodu z orzekaniem o winie to 45 dni licząc od daty wpływu pozwu rozwodowego do Sądu do wydania korzystnego dla Strony wyroku.

Jak uzyskać szybki wyrok rozwodowy? Należy nie popełniać błędów – unikać wezwań do uzupełnienia braków formalnych pozwu. W mojej ocenie nie warto kumulować roszczeń w pozwie rozwodowym – sprawy majątkowe polecam załatwić wcześniej przed notariuszem, a w wypadku głębokiego konfliktu w osobnym postępowaniu. Warto także rozważyć czy w konkretnej sprawie uzasadnione jest oczekiwanie orzeczenia rozwodu z orzekaniem o winie czy też nie – jest to bowiem element, który co do zasady decydować będzie o czasie trwania postępowania.

Jak często dochodzi do rozwodów? Patrząc na to lokalnie i uwzględniając tylko sprawy pozostające we właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu – w zeszłym roku zapadło niespełna 3000 orzeczeń w sprawach rozwodowych – a zatem sporo.

Jeśli masz pytania w sprawie rozwodowej zapraszam do kontaktu z Kancelarią.