Prawo rodzinne

Mając na uwadze specyfikę spraw rodzinnych, prowadzimy je kierując się przede wszystkim dobrem Klienta. Prowadzimy sprawy m.in. o:

 

  • – rozwód i separację
  • – alimenty
  • – uregulowanie kontaktów z dzieckiem
  • – pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • – zaspokajanie potrzeb rodziny
  • – ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
  • – podział majątku wspólnego małżonków