Prawo handlowe i gospodarcze

Świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców mamy na uwadze wszystkie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej poszukując najbardziej optymalnych rozwiązań dla naszych Klientów. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną początkującym przedsiębiorcom oraz tym, których pozycja na rynku jest już ugruntowana. Do zakresu kompetencji Kancelarii należy:

 

  • – tworzenie i przekształcanie spółek;
  • – stała, tzw. bieżąca, obsługa spółek w zakresie prawa korporacyjnego (w tym obsługa prawna posiedzeń organów spółek, zmiany w składzie organów spółek, sporządzanie projektów umów, statutów, regulaminów spółek, zgłaszanie zmian do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym etc.);
  • – kompleksowa organizacja walnych zgromadzeń, czy też zgromadzeń wspólników;
  • – sporządzanie projektów i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami;
  • – rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami;
  • – doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych dot. zaskarżenia i uchylenia uchwał organów spółek;