Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym, oferujemy między innymi:

 

  • – przygotowanie wszelkiego rodzaju umów a także analiza umów już sporządzonych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz reprezentacja Klientów na każdym etapie negocjacji prowadzonych z kontrahentem,
  • – doradztwo na gruncie prawa nieruchomości: stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, rozwiązywanie sporów pomiędzy współwłaścicielami, o ochronę własności i posiadania, w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego,
  • – reprezentację w sprawach z zakresu prawa spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, nieważność testamentu, działy spadku,
  • – reprezentację w sprawach z zakresu prawa zobowiązań: spory powstałe na gruncie umów sprzedaży, umów transportu, umów o dzieło, umów o roboty budowlane, umów ubezpieczenia, rękojmi i gwarancji, cesji wierzytelności, postępowań z zakresu skargi pauliańskiej etc. w tym reprezentację Klientów na każdym etapie: przed procesowym, w toku postępowania sądowego, jak i egzekucyjnego.
  • – spory na tle ochrony dóbr osobistych.