Odszkodowania

Świadczymy pomoc prawną na rzecz poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, uzyskując dla nich należną rekompensatę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty. Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę spraw już od etapu zgłoszenia szkody poprzez proces likwidacyjny i ewentualny proces sądowy.

Profil naszej działalności w zakresie odszkodowań obejmuje również:

 

  • – odszkodowania związane z błędem medycznym,
  • – wypadki komunikacyjne w zakresie szkody na osobie oraz szkody rzeczowej – uszkodzenie pojazdu oraz innego mienia uszkodzonego w następstwie wypadku,
  • – odszkodowania za szkody w mieniu np. w wyniku zalania czy pożaru,
  • – odszkodowania za szkody powstałe w następstwie katastrofy budowlanej.